Eigen proces

Het thema van haar werk is verdiept van het lichaam als zodanig naar het lichaam als drager van identiteit van de persoon in het lichaam. Richtte zij zich aanvankelijk op de identiteit van één persoon binnen diens culturele context, sinds langere tijd brengt zij ook de persoon in zijn sociale omgeving in beeld. Sommige van haar werken laten meerdere kanten van identiteit in één persoon zien.