Riet van der Lubbe

Welke betekenis heeft het menselijk lichaam? Die vraag fascineert Riet van der Lubbe. Wat maakt een mens van vlees en bloed tot dat unieke wezen ten opzichte van al die andere zeven miljard mensen? Wat is zijn identiteit? In haar werk laat zij uitvergrote uitsneden van het lichaam zien, van pasgeborenen tot hoogbejaarden uit verschillende culturen. Ze brengt de eigenheid van het lichaam van die ene mens pur sang in beeld, in al zijn beperktheid, kwetsbaarheid en eindigheid. Gezichten komen in haar werk niet voor. Ook titels, signatuur en lijsten ontbreken. Riet van der Lubbe focust op de essentie van het lichaam en wil de toeschouwer in zijn kijken daar niet van afleiden.

Identiteit verbeeld in lichaamstaal
In eerste instantie richtte zij zich op het fysieke lichaam als zodanig. Niet verwonderlijk voor iemand die indertijd een studie biologie was begonnen vanuit een intense belangstelling voor alles wat leeft. Maar al snel verdiepte haar werk zich naar de mens in het lichaam. Door uitsneden van het lichaam te isoleren en vergroot in beeld te brengen, geeft ze op indringende wijze haar fascinatie weer. De identiteit verbeeldt zij in lichaamstaal. Schoonheid speelt geen rol, het lichaam is wat het is. John Keats: ‘Schoonheid is waarheid, en waarheid is schoonheid’

Gelaagdheid is een belangrijk aspect in haar werk: ze kijkt als het ware in c.q. ónder de huid. Daarmee wil zij haar onderzoek van de persoon in het lichaam verbeelden.
Door de hoogbejaarde mens in zwart-wit en niet in kleur af te beelden, accentueert ze nog meer de persoonlijke eigenheid van het lichaam in de eindfase van het leven.

Enige van haar werken laten meerdere kanten van eenzelfde persoon in één werk zien. Het samengestelde beeld is een metafoor voor de verschillende uitingen van identiteit in een en hetzelfde lichaam. De uniciteit van de mens in de context van culturele eigenheid komt in haar werk eveneens naar voren, evenals die van de mens in groepsverband. Op dit moment richt zij zich op de eigenheid van de mens in groepsverband en op transgender en intersekse personen. Riet van der Lubbe: ‘transgender en intersekse personen zijn vaak zelf intensief op zoek naar hun eigen identiteit specifiek in relatie tot hun eigen lichaam’.

Resumerend is het werk van Riet van der Lubbe te duiden als realistische, beeldende benadering van het lichaam als drager van identiteit.